THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kinh doanh 4 : Ms. Trinh
0983.920.964
Kinh doanh 1 : Mr.Đạt
0982.550.053
Kinh doanh 2 : Ms.Tâm
0904763100
Kinh doanh 3 : Ms.Yến
0919.112.146
Kỹ thuật : Mr. Quốc
0905.621.591
Dự án : Mr. Tuấn
0903.550.053